Tielt 4G

Tine Debruyne, Filip Deschepper, Sofie Deschepper, Anna leyn en Patrick Delarue.
Rudy Careelmont, Kurt Vandenbroucke en Brecht Deprez staan niet op de foto.